chênh chếch
1.ななめ 「斜め」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

シャ