chèo xuồng
động từ
1.かく 「掻く」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chèo xuồng

1. Lucy! Đừng chèo xuồng nữa
シー!掻くのやめなさい!

Kanji liên quan

TAOソウ