chép lại
động từ
1.うつす 「写す」​​
2.コピーする​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢシャ、ジャ