chết cóng
động từ
1.こごえじに 「凍え死にする」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ
ĐÔNGトウ