chết cứng vì lạnh
câu, diễn đạt
1.とうし 「凍死する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ
ĐÔNGトウ