chết đầu đường xó chợ
câu, diễn đạt
1.のたれじに 「野垂れ死に」 [DÃ THÙY TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ヤ、ショ
THÙYスイ
TỬ