chết do rơi từ trên cao
câu, diễn đạt
1.ついし 「墜死する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chết do rơi từ trên cao

1. chết do rơi từ trên ~ xuống
(〜から)墜死する

Kanji liên quan

TỬ
TRỤYツイ