chết non
động từ
1.だたい 「堕胎する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THAIタイ
ĐỌA