chết thiêu
1.しょうし 「焼死」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ
THIÊUショウ