chi
danh từ
1.したい 「肢体」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
THỂタイ、テイ