chì
danh từ
1.なまり 「鉛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUYÊNエン