chỉ bảo rõ ràng
câu, diễn đạt
1.めいじする 「明示する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊジ、シ
MINHメイ、ミョウ、ミン