chi bộ
danh từ
1.しぶ 「支部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
CHI