chỉ đạo chính
câu, diễn đạt
1.しゅどう 「主導する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦシュ、ス、シュウ
ĐẠOドウ