chỉ dạy
1.おしえる 「教える」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁOキョウ