chị kết nghĩa
câu, diễn đạt
1.ぎし 「義姉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHĨA
TỶ,TỈ