chỉ là
1.ほんの 「本の」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chỉ là

1. chỉ là một đứa trẻ
本の子供

Kanji liên quan

BẢN,BỔNホン