chỉ một chút
câu, diễn đạt
1.わずか 「僅か」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẨNキン、ゴン