chỉ một lượng nhỏ
câu, diễn đạt
1.もうすこし 「もう少し」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾU,THIỂUショウ