chi phí bán
1.はんばいひ 「販売費」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
PHIẾNハン
PHÍ