chi phí đăng ký
danh từ
1.かきとめりょう 「書留料」 [THƯ LƯU LiỆU]​​
câu, diễn đạt
2.かきとめりょう 「書留料」 [THƯ LƯU LiỆU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LIỆUリョウ
LƯUリュウ、ル
THƯショ