chi phí lãng phí
câu, diễn đạt
1.ついえ 「費え」 [PHÍ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÍ