chi phí phát sinh
câu, diễn đạt
1.ふたいひよう 「付帯費用」 [PHÓ ĐỚI PHÍ DỤNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
PHÓ
ĐỚI,ĐÁIタイ
PHÍ