chi phí sản xuất
1.せいさんひ 「生産費」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SINHセイ、ショウ
SẢNサン
PHÍ