chi phí sửa bao bì
1.しゅうりひ 「修理費」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUシュウ、シュ
PHÍ