chi phí ủng hộ
câu, diễn đạt
1.しえんひよう 「支援費用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
VIỆN,VIÊNエン
CHI
PHÍ