chỉ rõ
động từ
1.めいきする 「明記する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MINHメイ、ミョウ、ミン