chỉ thị bốc hàng
1.ふなつみさしずしょ 「船積指図書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
CHỈ
TÍCHセキ
THƯショ
THUYỀNセン