chỉ thị gửi hàng
1.ふなつみめいれい 「船積命令」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỆNHレイ
MỆNHメイ、ミョウ
TÍCHセキ
THUYỀNセン