chỉ tiêu
1.しひょう 「指標」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
TIÊU, PHIẾUヒョウ