chi trả
động từ
1.しはらう 「支払う」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẤTフツ、ヒツ、ホツ
CHI