chi trên
danh từ
1.じょうし 「上肢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン