chỉ trích gay gắt
danh từ
1.こくひょう 「酷評」​​
câu, diễn đạt
2.こくひょう 「酷評」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHヒョウ
KHỐCコク