chi trội ngân hàng
1.とうざかしこし 「当座貸越」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
THẢIタイ
TỌA
VIỆTエツ、オツ