chìa
động từ
1.さしのべる 「差し伸べる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chìa

1. chìa tay giúp đỡ
救いの手を差し伸べる

Kanji liên quan

THÂNシン
SAI