chia lìa
động từ
1.さく 「割く」​​
2.はなれる 「離れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁTカツ
LY