chia lìa
1.はなれる 「離れる」​​
động từ
2.さく 「割く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁTカツ
LY