chia ra
động từ
1.わる 「割る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁTカツ