chiếc thước kẻ
danh từ
1.じょうぎ 「定規」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊNHテイ、ジョウ
QUY,QUI