chiêm tinh
1.そんけいする 「尊敬する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÔNソン
KÍNHケイ、キョウ