chiến công
1.せんこう 「戦功」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
CHIẾNセン