chiến cuộc
1.せんきょく 「戦局」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤCキョク
CHIẾNセン