chiến đấu hạm
1.せんとうかん 「戦闘艦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠMカン
CHIẾNセン
ĐẤUトウ