chiến địa
1.せんち 「戦地」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
CHIẾNセン