chiến hữu
1.せんゆう 「戦友」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾNセン
HỮUユウ