chiến thắng khi trận đấu còn chưa kết thúc
câu, diễn đạt
1.なかおし 「中押し」 [TRUNG ÁP]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chiến thắng khi trận đấu còn chưa kết thúc

1. thắng tuyệt đối
中押しで勝つ

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
ÁPオウ