chiến tranh Việt Nam
câu, diễn đạt
1.べとなむせんそう 「ベトナム戦争」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRANHソウ
CHIẾNセン