chiến xa
1.せんしゃ 「戦車」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XAシャ
CHIẾNセン