chiết khấu thực tế
1.しんわりびき 「真割引」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÂNシン
DẪNイン
CÁTカツ