chiếu bóng
1.うつす 「映す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ẢNH,ÁNHエイ