chiều hôm
1.ゆうかた 「夕方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ
PHƯƠNGホウ